MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL (10)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De Stevenshof de enige wijk in Leiden is waar de komende jaren geen woningen worden toegevoegd;

Overwegende dat

  • Zowel onder senioren als jongeren de wens is om binnen de eigen wijk te wonen, maar dat er maar weinig mogelijkheden zijn om door te stromen;
  • De Stevenshof zo goed als volgebouwd is en dat er daardoor weinig geschikte locaties voor woningbouw zijn;
  • Er denkbare locaties zijn waar woningen toegevoegd kunnen worden door (beperkt) de hoogte in te gaan met (bestaande) voorzieningen in de plint;
  • Bij het zoeken van geschikte locaties de kennis van wijkbewoners benut kan worden;
  • Een andere optie is om woningen die in het verleden bedoeld waren voor senioren, maar in de loop der jaren ook open zijn gesteld voor niet-senioren[1] via lokaal maatwerk weer te bestemmen voor senioren uit de Stevenshof;

Verzoekt het college

  • Samen met de wijkvereniging en wijkbewoners te verkennen welke mogelijke locaties er in de Stevenshof zijn om woningen toe te voegen en na te gaan of deze geschikt zijn en of deze op draagvlak kunnen rekenen;
  • Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn: voormalige seniorenwoningen via lokaal maatwerk weer te bestemmen voor senioren.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

[1] Het gaat dan o.a. om Dijkhoffslaan, Amsterdams Jufferspad en Groenrand.