MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Er n.a.v. een eerder aangenomen motie minimaal 20% starterswoningen moeten worden gerealiseerd.

Overwegende dat:

  • Het nog niet precies duidelijk is hoeveel woningen voor welke (netto) huur- en/of koopprijzen worden aangeboden;
  • Er nog geen duidelijkheid is over de servicekosten en de maandlasten hierdoor in de praktijk hoger kunnen uitvallen, waardoor woningen die bedoeld zijn voor starters niet meer betaalbaar zijn voor starters.

Verzoekt het College:

  • Garanties te krijgen van de ontwikkelaar dat minimaal 20% van de 580 woningen worden gerealiseerd als vrije sector starterswoningen conform de afspraak die is gemaakt1), waarbij de servicekosten de facto niet mogen leiden tot maandlasten die hoger zijn dan de maxima die zijn afgesproken.

D.w.z. dat in zijn totaliteit er minimaal 20% van de 580 woningen worden aangeboden in het starterssegment waarbij de netto huurprijzen maximaal EUR 950 per maand inclusief servicekosten bedragen. Voor kopers van woningen in het starterssegment betekent dit dat zij inclusief servicekosten niet meer kwijt zijn aan maandlasten dan dat je normaliter kwijt bent als je een woning koopt met een koopsom van maximaal EUR 250.000 v.o.n.

Maarten de Crom (VVD)
Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (PS)

 

1) D.w.z. minimaal 20% starterswoningen in het huur- en/of koopsegment. Onder vrije sector starterswoningen wordt verstaan woningen met een koopsom van maximaal EUR 250.000 v.o.n. of huurwoningen met een netto huurprijs van maximaal EUR 950 per maand (zie ook pag. 34 van het bestemmingsplan LEAD).