MOTIE:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (36)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,

Constaterende dat

  • Bij de Kommarotonde sprake is van een onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituatie, met name voor voetgangers, en dat er sinds de meest recente herinrichting verschillende ongelukken hebben plaatsgevonden;
  • Dit deel intensief gebruikt wordt waarbij langzaam en snelverkeer elkaar duizenden malen per dag passeren.

Overwegende dat

  • Omwonenden aandringen bij de gemeente om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde vergroten;
  • De verkeersveiligheid met een aantal kleine ingrepen verbeterd kan worden.

Verzoekt het college om

  • Een zebrapad aan te leggen bij de oversteekplaats aan de zijde van de Geregracht;
  • De maximumsnelheid bij de Kommarotonde en op de Geregracht te verlagen naar 30KM.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In beantwoording op de vragen wordt het aanleggen van een zebrapad of stoplichten afgewezen omdat de Oranjeboomstraat een gebiedsontsluitingsweg is. Dat is echter niet overtuigend, aangezien bij vergelijkbare wegen – denk aan de Hooigracht, eveneens een gebiedsontsluitingsweg – ook stoplichten en zebrapaden te vinden zijn, evenals zones waar het verkeer door bestrating gedwongen is langzamer te rijden.