MOTIE:

Datum: 12 november 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Begroting Leiden Bio Science Park 2020

Status: Verworpen

Voor: n.t.b.

Tegen: n.t.b.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

constaterende dat:

  • dit college de ambitie heeft om de aankomende vijf jaar ieder jaar 500.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering voor de samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit, LUMC, Hogeschool en de gemeente inzake het Leiden Bio Science Park;

overwegende dat:

  • dit project allang de opstartfase voorbij is;
  • het project ontzettend succesvol is en al reeds 20.000 banen heeft voortgebracht;
  • dit project inmiddels zichzelf in stand houdt;

verzoekt het college:

  • inzicht te geven in de onkosten die door middel van dit bedrag worden gedekt; en daarvan elk jaar aan de raad rapport uit te brengen, c.q. verantwoording af te leggen;
  • om de bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst af te bouwen;
  • het bespaarde geld naar het Sociaal Domein te sluizen.

Maarten Kersten (PS)

Thomas van Halm (SP)