MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA

Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, Van Peijpe (12)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018

Constaterende dat

  • Er eerder door de gemeenteraad is besloten tot het instellen van een Mediafonds
  • Er op dit moment nog geen aanvraag is gedaan voor dit fonds
  • Het niet voor de hand ligt dat de gelden van 250.000 euro in het Mediafonds voor 1 januari 2019 op zijn

Overwegende dat

  • Er nog geen enkele ervaring is opgedaan met het Mediafonds
  • Een eerste evaluatie van de werking van het Mediafonds nog moet plaatsvinden
  • Het nu al opnieuw reserveren van 250.000 euro voor het Mediafonds, terwijl er nog niet eens aanspraak is gemaakt op de eerste gereserveerde 250.000 euro, wel erg voorbarig is. Zeker gezien in het licht van flinke lastenverzwaringen voor de Leidenaar


verzoekt het college

  • Op het moment dat er 200.000 euro besteed is uit het Mediafonds de werking van het Mediafonds te evalueren
  • Pas nadat deze eerste evaluatie positief is afgerond, een nieuw besluit te nemen voor een nieuwe financiële bijdrage aan het Mediafonds
  • Totdat deze evaluatie heeft plaatsgevonden nog geen reserveringen tbv het Mediafonds in de begroting voor 2019 op te nemen

Dorien Verbree / Juliette Gilissen (VVD)
Maarten Kersten (PS)
Joost Bleijie (CDA)