MOTIE:

Datum: 12 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie

Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (14)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA en SP (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018,

constaterende dat:

  • de schuldquote in 4 jaar tijd van 71% naar 141% zal stijgen
  • een schuldquote boven 100% een ‘oranje licht’ is
  • de VNG aangeeft dat “het licht op rood springt als de schuldquote boven de 130%
    uitkomst. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld”

overwegende dat:

  • het college aangeeft dat de extra schulden passen bij het ambitieniveau van de stad
  • Leiden ooit een artikel 12 gemeente is geweest, en uit later onderzoek bleek dat dit te wijten was geweest aan te hoge ambities voor de beschikbare middelen
  • de ambities van de stad niet ten koste zouden moeten gaan van de financiele stabiliteit van de stad

verzoekt het college:

  • in de begroting keuzes te maken waarmee de schuldquote onder 130% blijft, en de gemeente dus niet in ‘oranje gebied’ terecht komt
  • de schuldquote te verlagen door het bijstellen van ambities

Dorien Verbree (VVD)
Joost Bleijie (CDA)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)