MOTIE:

Datum: 12 april 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, GL, PvdA, D66, VVD

Onderwerp: Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (36)

Tegen: SP (1)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 12 april 2018,


Constaterende dat:
– dit de tweede financiële overschrijding is binnen het project huisvesting statushouders en
bijzondere doelgroepen.


Spreekt uit dat:
– de Leidse gemeenteraad de gang van zaken betreurt.


Pieter Krol (CU)
Roeland Storm (CDA)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Walter van Peijpe (GL)
Anna van den Boogaard (PvdA)
Vahit Köroğlu (D66)
Maarten Kersten (PS)
Dorien Verbree (VVD)