MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

  • De kunststof Netlon-matjes uit het evenementengras op de Lammermarkt, nog steeds loslaten en in het water in de gracht belanden1);
  • Een eerdere poging om via intensiever beheer de Netlon-matjes beter op hun plaats te houden, tot nu toe niet het gewenste effect heeft gehad;
  • De kunststof Netlon-matjes zijn inmiddels op kilometers afstand van de Lammermarkt in het water aangetroffen en zijn een directe bedreiging voor het leven in en rond het water2);
  • Het college voorstelt het project ‘Singelpark openbare ruimte Nieuwe Beestenmarkt en Lammermarkt’ af te sluiten met een positief resultaat van 600.000 euro;

Overwegende dat

  • De kunststof Netlon-matjes schadelijk zijn voor natuur, dier en milieu;
  • Een project met zoveel (letterlijk) losse eindjes, nog niet als afgerond beschouwd kan worden;
  • Er binnen het project nog budget beschikbaar is om het project deugdelijk af te ronden;

Verzoekt het college

  • Om het Netlon-grasveld op de Lammermarkt te verwijderen en te vervangen door gras zonder kunststof;
  • De geschatte kosten van EUR 250.000 voor het vervangen van de Netlon-grasmat te dekken uit het resterend budget voor dit project.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Lianne Raat (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)