In memoriam: Ruud Dobbelaar

Eerder deze week bereikte ons het verschrikkelijke en verdrietige nieuws dat ons partijlid, onze juridisch adviseur en bovenal onze goede vriend Ruud Dobbelaar plotseling is overleden. Ruud is 66 jaar oud geworden. 

Ruud is voor Partij Sleutelstad van grote betekenis geweest. Zo heeft hij de partij op juridisch gebied bijgestaan en geadviseerd tijdens het kort geding dat in 2019 tegen onze vereniging was aangespannen. Dankzij de inzet van Ruud heeft Partij Sleutelstad deze beproeving glansrijk doorstaan. Ook aan zijn advieswerk bij het opstellen van verschillende reglementen, zijn inzet in de Werkgroep Schipholhinder en aan zijn inbreng tijdens algemene ledenvergaderingen denken wij met dankbaarheid terug. 

Het is echter niet alleen de vakinhoudelijke kennis van Ruud waardoor wij hem in onze dierbare herinnering zullen houden. Zijn uitgesproken gevoel voor humor die hij vaak vergezeld liet gaan van een bulderende lach, zijn scherpzinnigheid en zijn optimistische karakter zullen ons altijd bijblijven. In maart hebben wij nog met Ruud de mooie verkiezingsuitslag gevierd en geproost op de toekomst. Verdrietig genoeg moet Partij Sleutelstad die toekomst nu tegemoet treden zonder Ruud. Wij wensen familie, vrienden en kennissen van Ruud alle kracht toe bij het verwerken van dit verlies. 

Ruud wordt in besloten kring herdacht. Belangstellenden kunnen afscheid nemen van Ruud tijdens de begrafenis op maandag 9 mei om 13:30 uur op de begraafplaats ‘Bij het groene kerkje’, Haarlemmerstraatweg 6 in Oegstgeest.

Fractie en bestuur van Partij Sleutelstad