Leden Partij Sleutelstad stellen verkiezingsprogramma vast

Leiden – Partij Sleutelstad is de eerste partij in Leiden waarvan de leden het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar hebben vastgesteld. Tijdens de algemene vergadering van gisteravond opende Partij Sleutelstad daarmee de aanval op de collegepartijen die blijven volharden in het negeren van de burger. De vorming van een minderheidscollege en de introductie van het volksinitiatief zijn de opvallendste programmapunten in het streven naar democratisering van de Leidse politiek en samenleving.

Lijsttrekker Thijs Vos draait er in zijn toelichting op het programma niet omheen: ‘Het college heeft de deur naar participatie en zeggenschap voor de Leidenaren in het slot gegooid. De stem van de Leidse burger is de sleutel waarmee die deur tijdens de verkiezingen weer zal worden geopend’. Volgens Vos is de vorming van een minderheidscollege na de verkiezingen cruciaal: ‘Een meerderheidscollege zet met een dichtgetimmerd coalitieakkoord de Leidenaar wederom vier jaar buitenspel. Een minderheidscollege moet juist continu in gesprek met de stad om draagvlak voor het beleid te vinden’. Ook het volksinitiatief betekent volgens Vos een doorbraak: ‘Het volksinitiatief geeft Leidenaren de macht om onderwerpen te agenderen die zij belangrijk vinden en daarover zo nodig een referendum af te dwingen. Dan hoeven de Leidenaren zich niet langer neer te leggen bij de beslissingen die de coalitiepartijen in hun achterkamers met elkaar nemen’.

Behalve voor democratisering zal Partij Sleutelstad zich uitdrukkelijk inzetten voor een socialer beleid voor kwetsbare burgers. Huurders in de sociale sector en starters op de woningmarkt kunnen rekenen op de inzet van de partij. De collegepartijen hebben op dit gebied veel Leidenaren in de steek gelaten en dat geldt ook voor hun inzet voor klimaat en milieu en voor de veiligheid van burgers in de openbare ruimte. De komende maanden gaat Partij Sleutelstad met de kiezers in gesprek over de toekomst van Leiden na de verkiezingen.

Ons verkiezingsprogramma is hier te lezen en te downloaden.