Meldpunt energiearmoede onder jongeren

De stijging van de energieprijzen zorgt bij veel mensen voor grote financiële problemen. Hoewel de rijksoverheid heeft besloten om de laagste inkomens hier door middel van een energietoeslag te compenseren, worden jongeren en studenten hier expliciet van uitgesloten en vallen ook veel andere groepen buiten de boot (bijvoorbeeld omdat ze teveel verdienen, maar ook een te hoge huur en/of zorgkosten hebben).

GroenLinks en Studenten voor Leiden zijn daarom met een meldpunt gekomen om in kaart te brengen hoeveel jongeren door de hoge energiekosten in de problemen komen. Het initiatief wordt door Partij Sleutelstad en veel andere partijen gesteund. Hoewel het meldpunt op de eerste plaats op jongeren en studenten gericht is, kan iedereen die kampt met hoge energiekosten een melding maakt. Partij Sleutelstad roept Leidenaren – jong of oud – op om dat ook te doen.

Het meldpunt is hier te vinden: https://www.studentenvoorleiden.nl/energie