Partij Sleutelstad bezorgd over nieuwe overschrijdingen bij projecten openbare ruimte

Partij Sleutelstad maakt zich zorgen over overschrijdingen bij projecten als gevolg van de inflatie en de oververhitte markt. Naast diverse financieel-technische correcties in de ‘eerste technische wijziging van de begroting 2022’, die afgelopen donderdag werd behandeld, kwam in deze wijziging naar voren dat de herinrichting van het Havenplein opnieuw duurder uitvalt. Daarmee zijn de kosten voor het project inmiddels verdubbeld. Duo-raadslid Eli de Graaf vroeg het college daarom om met een inventarisatie te komen van alle projecten waar overschrijdingen dreigen.

De in relatieve zin grote overschrijding bij de herinrichting van het Havenplein is wat Partij Sleutelstad betreft een teken aan de wand. Aanvankelijk was het hele project op circa €250.000,- geraamd, maar nadat de raming eerst in 2021 al met €350.000 werd verhoogd, heeft er nu nog een overschrijding van €125.000,- plaats gevonden, waardoor de totale kosten zijn opgelopen naar €725.000,- – een verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Hoewel het voor de oorspronkelijke prijs een mooi plan was, is het nu wel heel veel geld geworden voor een relatief kleine ingreep (wat gechargeerd “twee bomen, een struik en wat straatwerk”).  

Het Havenplein staat echter niet op zichzelf. De oorzaak van de overschrijding zijn enerzijds de hoge prijsstijgingen en anderzijds dat er tijdens de aanbesteding door de overvraagde markt slechts één inschrijver was. Beide factoren spelen breder. In dit geval kon de overschrijding opgevangen worden met een post ‘risico’s en kansen’ uit het budget voor de Autoluwe Binnenstad, maar dit potje nadert inmiddels ook de bodem.

Gezien de enorme investeringsagenda die door het vorige college in gang is gezet (1,2 miljard) mag het risico van nieuwe overschrijdingen voor de Leidse financiën niet onderschat worden. Partij Sleutelstad en andere partijen vroegen daarom tijdens de behandeling van de ‘technische begrotingswijziging’ in de commissie om een inventarisatie van alle projecten waar dit een risico voor is en om overschrijdingen eerder aan de raad voor te leggen (in plaats van via een technische begrotingswijziging). Hoewel de wethouder geen uitputtende lijst zal overleggen aan de raad, heeft hij wel toegezegd om uitgebreider te informeren tijdens de kaderbrief over de risico’s bij projecten in de openbare ruimte.