Partij Sleutelstad en CDA willen opheldering over einde De Leidsche Boys en GHC

Er dient duidelijkheid te komen over het noodgedwongen einde van voetbalvereniging De Leidsche Boys en de rol van de gemeente bij de opzegging van de huur. Naar aanleiding van een brief van 540 oud-leden van De Leidsche Boys hebben fractievoorzitter Maarten Kersten en duo-raadsleden Thijs Vos (beiden PS) en Tobias de Sandoval Garcia (CDA) via schriftelijke vragen om opheldering van de wethouder gevraagd.

Op 21 december 2020 ontving de gemeenteraad een open brief van zo’n 540 oud-leden van Voetbalvereniging De Leidsche Boys. Hierin vroegen zij opheldering voor het noodgedwongen einde van de bijna honderdjarige voetbalvereniging. De club voldeed niet aan de beleidseisen van de gemeente, maar terwijl er voor andere voetbalclubs wel uitzonderingen en coulance mogelijk waren, was er voor De Leidsche Boys niet eens ruimte om tot hun honderdjarig jubileum te blijven spelen. Onder het mom van een bestemmingswijziging (“bouwen”) – de vereniging voldeed altijd aan haar financiële verplichtingen – zou de huur door de gemeente zijn opgezegd, om DIOK vervolgens wel toestemming te verlenen om de velden te gebruiken.

In de open brief wijzen de oud-leden er terecht op dat De Leidsche Boys voor hun niet alleen een sportclub was, maar ook een hartverwarmende vereniging die door honderden Leidenaren als een warm thuis en een tweede familie werd ervaren: “Leidsche Boys is niet meer. En dat doet pijn. Vooral de manier waarop. En daar willen wij antwoorden op!

Partij Sleutelstad en het CDA steunen de oproep om opheldering. Fractievoorzitter Maarten Kersten en duo-raadsleden Thijs Vos (beiden PS) en Tobias de Sandoval Garcia (CDA) hebben daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld over De Leidsche Boys en GHC, nadat het CDA daarvoor al in algemene zin vragen over Voetbal Vitaal had gesteld.

Partij Sleutelstad wil ook weten of de wethouder inmiddels contact heeft opgenomen met De Leidsche Boys over een bijdrage aan een passende afsluiting van De Leidsche Boys. Na eerdere vragen van fractievoorzitter Maarten Kersten tijdens de begrotingsbehandeling heeft de wethouder toegezegd om een bijdrage te leveren aan het slotfeest van De Leidsche Boys. Bij voorkeur in hun oude clubhuis.

De Leidsche Boys is niet de enige voetbalclub die het slachtoffer werd van Voetbal Vitaal; ook GHC ging eerder mede als gevolg hiervan ten onder. Fractievoorzitter Maarten Kersten zet zich al enkele jaren in op dit dossier. De afhandeling van het faillissement van GHC wordt in de schriftelijke vragen eveneens aan de orde gesteld.

Lees ook: Sleutelstad FM, Leidsche Boys start handtekeningenactie: ‘Waarom is er wel plek voor DIOK?’