Partij Sleutelstad komt met initiatiefvoorstel voor invoering volksinitiatief

Partij Sleutelstad komt met een initiatiefvoorstel om het volksinitiatief in te voeren in Leiden. Met het volksinitiatief kunnen Leidenaren zelf een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad en daarover desgewenst een referendum over aanvragen. Partij Sleutelstad wil op die manier de zeggenschap van Leidenaren over hun eigen stad uitbreiden.

Lijsttrekker Thijs Vos licht de noodzaak van het volksinitiatief toe: “Leiden heeft op dit moment al een referendumverordening. Deze staat echter alleen referenda over een voorgenomen raadsbesluit toe. Veel onderwerpen onttrekken zich daardoor aan de mogelijkheid om er een referendum over te houden. Met het volksinitiatief kunnen Leidenaren zelf een eigen plan indienen bij de gemeenteraad. Als de raad het plan of geheel of gedeeltelijk afwijst staat de mogelijkheid voor een referendum open.”

Bij een volksinitiatief gaat het referendum niet alleen over het ingediende voorstel, maar staat het de raad ook open om een alternatief voorstel voor te leggen. Kiezers kunnen in dat geval kiezen tussen het burgervoorstel, het alternatief voorstel of geen van beiden. Volgens Vos hebben de recente referendumverzoeken in Leiden laten zien dat er een duidelijke behoefte is aan het volksinitiatief: “De referendumverzoeken over LEAD en het Roomburgerpark gingen om concrete, specifieke raadsvoorstellen, maar de achterliggende discussie was breder. Willen we in onze stad wel hoogbouw boven de 70 meter? Met het volksinitiatief had voorgelegd kunnen worden dat we hoogbouw maximeren op 70 meter.”

Het volksinitiatief bestaat op dit moment al in Zwitserland, de meeste Amerikaanse staten, diverse Duitse gemeentes en deelstaten, en de gemeente Amsterdam. Daar functioneert het systeem uitstekend. Vos: “In veel gevallen komt het niet eens tot een referendum, maar doordat burgers een stok achter de deur hebben ontstaat wel een dialoog tussen burgers en politici. In Zwitserland werd een derde van de voorstellen door het parlement overgenomen. In dat land kijken initiatiefnemers van volksinitiatieven in grote meerderheid positief terug op het initiatief. Óók als het voorstel wordt verworpen of ingetrokken.”

Het initiatiefvoorstel wordt op dit moment ambtelijk getoetst. Na de verkiezingen zal het formeel in behandeling worden genomen door de gemeenteraad. De invoering van het volksinitiatief is een belangrijk speerpunt van Partij Sleutelstad in de komende raadsperiode.