Partij Sleutelstad, VVD en SP: Geen lastenverhoging in tijden van koopkrachtcrisis

Terwijl steeds meer huishoudens door de hoge inflatie en stijgende energiekosten niet meer kunnen rondkomen, wil het stadsbestuur de lasten van Leidse huishoudens nog verder verhogen. Partij Sleutelstad vindt het onverteerbaar dat het college Leidenaren die niet of nauwelijks meer kunnen rondkomen de prijs laat betalen voor de investeringen in vergroening en klimaatadaptatie. Daarom hebben we samen met de VVD en de SP vragen gesteld: het stadsbestuur moet de voorgenomen lastenverzwaringen laten varen.

Afgelopen week luidde het Nibud de noodklok voor de koopkrachtcrisis waar lage- en middeninkomens mee worden geconfronteerd. Door de hoge inflatie en enorme stijging van de energieprijzen zitten steeds meer huishoudens financieel klem. “De druk van deze twee uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand steevast geld tekortkomen,” zo schrijft het Nibud. Maar liefst één op de drie huishoudens worstelt volgens een schatting van het Nibud met het in balans brengen van de uitgaven en inkomsten. En dat geldt niet alleen voor lage inkomens, maar ook voor middeninkomens. Steeds meer huishoudens zijn volgens het Nibud meer dan 70% van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Maar terwijl het Nibud waarschuwt dat lage en middeninkomens het einde van de maand niet halen en hun vaste lasten te hoog uitvallen hebben de collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en CDA juist afgesproken om in Leiden de lokale lasten opnieuw te verhogen. Via verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing willen zij namelijk de voorgenomen investeringen in vergroening en klimaatadaptatie financieren.

Verhoging afvalstoffen- en rioolheffing treft vooral lage- en middeninkomens

De afvalstoffen- en rioolheffing worden door alle Leidse huishoudens en ondernemers betaald, of je nou een laag, midden- of hoog inkomen hebt, en of je nou huurder bent of een eigen woning bezit. Daarbij wordt ook in de hoogte van het bedrag geen onderscheid gemaakt. Alleen Leidenaren met een inkomen op bijstandsniveau komen in aanmerking voor vrijstelling.

“De verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing komt bovenop de toch al hoge heffingen die Leiden hanteert en de enorme stijging van de vaste lasten door de stijgende energiekosten, boodschappen en hoge huren voor huishoudens met een lage of een middeninkomen. Verhoging van deze lokale belastingen legt relatief het meest beslag op het inkomen van huishoudens met een laag of middeninkomen, terwijl het Nibud juist waarschuwt dat deze groepen vaak het einde van de maand niet meer halen”, schrijven raadsleden Eli de Graaf en Thijs Vos (Partij Sleutelstad), Maarten de Crom (VVD) en Thomas van Halm (SP) in de schriftelijke vragen aan het college.

Het is niet sociaal dat de prijs voor de genoemde investeringen bij Leidenaren wordt gelegd die financieel klem zitten. Dat is ook niet te rijmen met de noodkreet van het Nibud. In de schriftelijke vragen verzoeken we het stadsbestuur daarom  om af te zien van verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing en om met een andere dekking te komen voor haar plannen.  

Ook OZB in de praktijk duurder

Naast de verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing zal voor Leidenaren met een eigen woning of een bedrijfspand ook de OZB hoger uitvallen. Weliswaar hebben de coalitiepartijen afgesproken dat zij de OZB niet gaan verhogen, maar door de hoge inflatie en de stijgende WOZ-waardes betekent ook een trendmatig verhoging een fors hogere rekening op de mat (en die is in Leiden toch al hoog).

Daarom vragen we het college ook om richting de begroting een dusdanige aanpassing van het OZB-tarief te onderzoeken dat het netto bedrag dat huishoudens en ondernemers kwijt zijn aan de OZB niet of zo min mogelijk stijgt.

De beantwoording volgt over zes weken. Bij de behandeling van de begroting in begin november worden definitieve besluiten genomen over de lastenverhogingen en de investeringen.