Partij Sleutelstad wil van college weten waarom wethoudersbrieven al in de media verschijnen voordat ze door de gemeenteraad worden ontvangen

De afgelopen week was het meerdere malen raak. Terwijl door de gemeenteraadsgriffie nog niets was ontvangen, schreef het Leidsch Dagblad al over een brief aan de gemeenteraad over de eerste uitkomsten van een groot verkeersonderzoek, alsmede over de vertraging van het definitieve onderzoek. Een dag later gebeurde hetzelfde met de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening, evenals de dag daarna met de rapportage over de woningbouwrealisaties in Leiden.

Hoewel het niet voor het eerst is dat zaken eerder in de media verschijnen, komt het de laatste tijd wel heel regelmatig voor. Partij Sleutelstad heeft daarom vragen gesteld aan het college hoe dit steeds kan gebeuren en daarbij gemaand om stappen te zetten om dit in het vervolg te voorkomen.