Partij Sleutelstad zegt vertrouwen op in A.K. Jitan en J.A. Siwpersad

Leiden, 3 november 2019

Tot ons verdriet  moeten wij u door middel van dit bericht mededelen dat er een breuk binnen de fractie van Partij Sleutelstad is ontstaan. Raadslid Anandkoemar Jitan heeft aan fractievoorzitter Maarten Kersten en aan duo-raadslid Güler kenbaar gemaakt dat hij zich – met duoraadslid Anand Siwpersad – zou willen afsplitsen. Na het lezen van heden geplaatst artikel (Sleutelstad FM) waarin duo-raadslid J.A.A Siwpersad koerst op afsplitsing, was voor het bestuur de maat vol.

Hoewel wij, als bestuur van de vereniging, al het mogelijke hebben gedaan om te bemiddelen in het conflict en de problemen binnen de fractie op te lossen, hebben wij moeten constateren dat de heer Jitan en de heer Siwpersad elke vorm van bemiddeling in het conflict hebben geblokkeerd. Er was en is al anderhalve maand geen communicatie met beide heren mogelijk, men kwam niet op bijeenkomsten (zoals de fractievergaderingen), waarop zij verwacht werden. Dat alles maakt het voor de fractie onwerkbaar

Het bestuur van de Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) heeft daarom – overigens vanuit meer redenen dan dit alleen – besloten om het vertrouwen in de heer Jitan en de heer Siwpersad op te zeggen.

De fractie van Partij Sleutelstad bestaat daarmee volgens genoemd bestuur nog slechts uit fractievoorzitter Maarten Kersten, de duo-raadsleden mevrouw F.J.L. Güler en mevrouw C.M. van Malkenhorst en fractiemedewerker T.J. Vos.

“De stap van raadslid Anandkoemar Jitan en duo-raadslid Anand Siwpersad om te breken met Partij Sleutelstad en onze fractie, beschadigt de partij en gaat ten koste van de kiezers, die hun vertrouwen in ons gesteld hebben. Wij betreuren dit maar zullen ons, ondanks deze terugslag, onverminderd in blijven zetten voor sociale rechtvaardigheid en meer zeggenschap voor de Leidse burgers.”

Namens het bestuur en de fractie van Partij Sleutelstad

Picture of Partijbestuur & Fractie

Partijbestuur & Fractie

Het bestuur en de fractie van Partij Sleutelstad

Update: Op 4 november hebben fractie- en partijvoorzitter Maarten Kersten en adviseur Hans van Dam een toelichting gegeven op de breuk bij Politiek 071 van Sleutelstad FM. Hieronder kunt u het interview terugluisteren: