Rondvraag over problemen met de openbare verlichting

Al enkele jaren doen zich in Leiden met enige regelmaat problemen voor met de straatverlichting van Liander. Soms zijn er delen van straten, singels en grachten die opeens zonder openbare verlichting zitten of juist straatlantaarns die overdag branden. Na meldingen wordt dit vaak geweten aan een test of een computerstoring. Het is echter een terugkerend probleem en leidt soms tot gevaarlijke situaties. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover een rondvraag gesteld.

Op 1 april stapt Liander over op een nieuw systeem. Bij deze overstap blijken er zich juist ook enkele opmerkelijke problemen voor te doen. Zo zou een deel van de te vervangen schakelkastjes niet bekend zijn bij Liander. Om deze in kaart te brengen heeft Liander afgelopen weken overdag straatlantarens laten branden met het doel dat bewoners deze zouden melden.

Partij Sleutelstad heeft op 11 februari 2021 in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag gesteld over deze problemen:

  • Herkent de gemeente deze problemen? En zo ja, welke stappen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen? Is Liander hierop aangesproken?

Naar aanleiding van de overstap naar het nieuwe systeem:

  • Zijn inmiddels alle schakelkastjes getraceerd?
  • Kan gezien de terugkerende problemen met de verlichting gegarandeerd worden dat de overstap goed verloopt en het nieuwe systeem naar behoren zal functioneren?
  • En zijn Liander en de gemeente voorbereid als dit onverhoopt toch niet zo blijkt te zijn?

In de beantwoording wees verantwoordelijk wethouder Ashley North er op dat Liander in Leiden hoofdverantwoordelijk is voor de openbare verlichting en het elektriciteitsnetwerk, aangezien zij 85% van de schakelkasten beheert en de gemeente slechts 15%. North herkent de door PS aangesneden problemen. Hij wees er op dat hoewel de problemen – vaak gerelateerd aan een netwerkfout – niet te voorkomen zijn, de gemeente Liander hierop blijft aanspreken.

Wat betreft de overstap, is volgens Liander inmiddels 99% van de schakelkasten getraceerd en omgebouwd. Indien er op 1 april toch kastjes gemist blijken te zijn, worden deze op de eerstvolgende dag omgebouwd.