Rondvragen over illegale bomenkap en lozingen bij bouwproject De Ananas

© Onder Water in Leiden
© Onder Water in Leiden

Bomenkap in strijd met toezeggingen van de wethouder aan de gemeenteraad en het illegaal lozen van maalwater: Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad stellen vanavond gezamenlijk rondvragen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling over deze twee misstanden bij bouwproject De Ananas. De rondvraag over bomenkap werd gesteld door PvdD-raadslid Harbert van der Kaap en die over illegale lozingen door PS-fractievoorzitter Maarten Kersten. In beide gevallen mede namens de ander.

Bomenkap

Na de kap van bomen voor het bouwproject van de Ananas, waarbij de ontwikkelaar de belofte deed dat er verder geen bomen meer gekapt zouden worden, heeft diezelfde ontwikkelaar nu opnieuw een vergunning aangevraagd om acht bomen te kappen. Nu voor de aanleg van de infrastructuur rond het project, althans dat is de motivering.

Partij voor de Dieren stelt daarom samen met Partij Sleutelstad de volgende vragen.

 1. Wanneer wist de wethouder dat er opnieuw een vergunning zou worden aangevraagd om bomen te kappen.
 2. Is er overleg geweest tussen de ontwikkelaar en de gemeente/wethouder over deze kap?
 3. Wat is de rol van de gemeente bij de aanleg van de infrastructuur rond de Ananas?
 4. Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van de openbare ruimte rond de Ananas en de keuze om daarbij opnieuw, in weerwil van gedane toezeggingen, waardevolle bomen te kappen.
 5. Is de wethouder bereid om in overleg te treden met de ontwikkelaar en daarbij naar voren te brengen dat het kappen van bomen ongewenst is en aan te dringen op het realiseren van de openbare ruimte met behoud van de bomen?

Illegale lozingen

In vervolg op, mede namens ons, de rondvraag van de heer Van der Kaap. Naast de (illegale) bomenkap bij de Ananas blijkt ook sprake te zijn van het lozen van illegaal maalwater in het oppervlaktewater. Zo hebben wij vernomen van Onderwater in Leiden. Dit heeft de afgelopen periode regelmatig plaatsgevonden. Dode vissen in de Veilingkade waren het gevolg, zo rapporteert Onderwater in Leiden.

Daarom hebben Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is de wethouder op de hoogte van de illegale lozingen? Zo ja, wanneer is de wethouder hierover ingelicht? 
 2. Is de wethouder het ermee eens dat het lozen van maalwater een onacceptabele praktijk is? 
 3. Heeft het college hierover contact met het waterschap? Zo ja, in welke vorm?
 4. Kan de wethouder aangeven welke stappen zijn gezet richting de ontwikkelaar om het lozen van illegaal maalwater te stoppen? Ten slotte heeft Partij Sleutelstad begrepen dat het vaker voorkomt dat er bij bouwprojecten illegaal wordt geloosd in openbaar water.  
 5. Herkent de wethouder het beeld dat er bij bouwprojecten vaker illegaal geloosd wordt? Welke maatregelen zijn er in het verleden genomen om dit te voorkomen?
 6. Wat gaat de gemeente doen om paal en perk te stellen aan het illegaal lozen van maalwater?