CV Jitan

A.K. Jitan:  sociaal-maatschappelijk/juridisch adviseur


Onze nummer 2, Anand Jitan,  is enerzijds middenstander (eigenaar rijschool), anderzijds zzp-er: sociaal maatschappelijk /juridische adviseur. In samenwerking met twee professionele hulporganisaties staat hij mensen bij met juridische, sociale, ambtelijke en financiële zaken. Hij ondersteunt en adviseert in soms schijnbaar uitzichtloze situaties.
Dat houdt onder meer in:

  • assisteren bij het invullen van bijstandsformulieren.
  • helpen van ouderen met hun praktische financiële vragen
  • assisteren van gehandicapten en ouderen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van woningaanpassingen waarop ze volgens de wet voorzieningen gehandicapten recht hebben
  • assisteren en uitleggen van diverse gemeentelijke vraagstukkenAnand Jitan is ruim vijf jaar werkzaam bij de bewonersorganisatie van de wijken Laakkwartier en  Schipperskwartier in Den Haag. Momenteel werkt hij voor Stichting HVL bij de sociaal-maatschappelijke juridische dienstverlening aan de bewoners van Laakkwartier en omgeving, in samenwerking met de bewonersorganisatie Schipperskwartier en Laakkwartier.
Sommige jongeren en ouderen vinden het moeilijk om zelf hulp te zoeken. Bijvoorbeeld omdat ze door wat voor drempel dan ook moeite hebben met bellen naar de hulpverlening, waar vaak een lange wachtlijst bestaat of waar eerst diagnoses worden gesteld (psychische testen). Dit kan ervaren worden als een nieuwe drempel of belemmering om aan hulp te komen (gevolg: de “zgn. zorgmijders”).  Stichting HVL en Jitan Juridisch Adviesbureau Vliethage  gaan juist de straat op om contacten te leggen met jongeren, volwassenen en van hen met name de ouderen. Zo leren zij de hulpverleners kennen, weten ze dat die er zijn en dat ze altijd langs kunnen komen voor een praatje en onder het genot van een kop koffie bespreken welke problemen er zijn. Jitan c.s. werken niet met wachtlijsten:  één hulpverlener wordt toegewezen aan één bewoner waardoor een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd en de cliënten niet bij verschillende hulpverleners terechtkomen. Zij leggen diverse contacten met gemeentelijke instanties (doorverwijzing) en partners.
Op bovengenoemd vakgebied, op het gebied van de MKB (middenstand) en de Leidse openbare ruimte (wegen, straten, fietspaden, verkeer, parkeren) is Anand Jitan schaduwwethouder: hij bekleedt daarmee namelijk ook een porteuille in het alternatieve wethouderscollege van PS.
Jitan woont in de Leidse wijk Boshuizen en runt daar ook al jaren een bekende rijschool, die zijn naam draagt. Jitan is een erg betrokken en actief lid van zijn evangelische kerk (hij is o.a. zendelingen-coach bij de Zeister Hernhuttersgemeente). Hij is actief betrokken en spelend bij de voetbalvereniging FC Boshuizen.