Portefeuille:

  • Leefbaarheid
  • Veiligheid
  • Openbare Ruimte
  • Bereikbaarheid
  • Parkeren
  • Duurzaamheid

Ron Derogee

Duo-Raadslid

Ron Derogee is duo-raadslid voor Partij Sleutelstad en lid van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (LB). Hij voert het woord over leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

  • Jeugd Voetbal Trainer bij Sporting Leiden (onbezoldigd)
  • Coördinator Belasting Netwerk bij de Nederlandse Politie Bond (onkostenvergoeding)