Werkgroep Nieuwe Democratie

Werkgroep Nieuwe Democratie (WND):

De Werkgroep Nieuwe Democratie onderzoekt en ontwikkelt instrumenten en methodes om Leidenaren meer zeggenschap te geven over hun stad en hun buurt. Zo werkt zij op dit moment aan voorstellen voor een laagdrempeliger referendum, invoering van het volksinitiatief en de inzet van e-tools. Daarnaast ondersteunt de WND de (duo)raadsleden van Partij Sleutelstad bij de voorbereiding van alle debatten die binnen het domein participatie en democratisering vallen, zoals de nieuwe participatie- en inspraakverordening.

Leden:

Hans van Dam,
Thijs Vos