Middenstand

Het MKB is de ruggengraat van de lokale economie en verdient dan ook alle steun. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich meer moet inzetten voor de scholing van werknemers en voor verbetering van het vestigingsklimaat. Bijzondere aandacht hebben wij voor de belangen van de bestaande horeca en de maatschappelijke functie van de buurtwinkels.

Leiden heeft een tekort aan MBO-geschoolde werknemers. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente kansrijke uitkeringsgerechtigden helpt door hen, in samenwerking met het ROC en het MKB en met behoud van uitkering, te stimuleren een kwalificatie voor de arbeidsmarkt te verwerven. Daarbij stimuleert de gemeente het aanbod van stageplaatsen voor deze doelgroep.

Partij Sleutelstad is voorstander van een autoluwe binnenstad. Om het winkelen in de binnenstad te bevorderen is de partij voorstander van goede OV-verbindingen, goede fietspaden en fietsenstallingen en van een bepaalde periode tegen daltarief in parkeergarages en op parkeerplekken in de winkelgebieden.

Verlaten winkelstraten en leegstand zijn de doodsteek voor de winkelgebieden. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente een actief beleid voert tegen de leegstand in de winkelgebieden door het wonen boven winkels te stimuleren.

Tijdens de coronacrisis hebben de buurtwinkels hun bestaansrecht volop bewezen. Partij Sleutelstad wil daarom dat de buurtwinkels weer een prominente plek krijgen in de Retailvisie. Waar mogelijk en wanneer nodig moeten zij kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.

Voor bepaalde MKB-ondernemers en flexwerkers is het moeilijk om passende bedrijfsruimte te vinden, zoals ateliers en kleinschalige productielocaties. Partij Sleutelstad stelt daarom voor om toe te staan dat leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied en de plinten van nieuwe hoogbouw daartoe mogen worden gebruikt. Voorts vindt PS dat de gemeente waar mogelijk speculatie met winkelpanden door vastgoedondernemers moet bestrijden en hun macht in de stad moet inperken.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente de bestaande horeca moet ondersteunen, bijvoorbeeld door het toestaan van terrassen in de winter. PS is tegen het ongebreideld toestaan van horeca in leegstaande winkel- en kantoorpanden. Te veel (gelijksoortige) horeca in het kernwinkelgebied tast het karakter van de stad aan en zorgt voor nieuwe problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Om de positie van de middenstanders te versterken, wil Partij Sleutelstad één centraal loket voor hun vragen en klachten.

De gemeente moet duurzame bedrijfsvoering stimuleren, waarbij in het bijzonder aandacht is voor het stimuleren van circulair bouwen en produceren. De gemeente dient dit als voorwaarde te stellen bij aanbestedingen.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente de maximale (fiscale) ruimte moet opzoeken om het MKB te ondersteunen. Bijzondere aandacht dient de gemeente te hebben voor Leidenaren die een eigen bedrijf willen starten vanuit een uitkering. 

De gemeente draagt jaarlijks een bedrag van 3,3 miljoen euro bij aan het Bio Science Park. Partij Sleutelstad is van mening dat de bedrijven in dit park zich inmiddels uitstekend zelf kunnen redden en dat (een deel van) dit geld zou moeten worden aangewend voor het sociaal domein.

De gemeente besteedt jaarlijks 1,5 miljoen euro aan City Marketing. Wat betreft Partij Sleutelstad staan deze uitgaven niet bovenaan de prioriteitenlijst. Er kan op worden bezuinigd, wanneer de staat van de financiën daartoe noodzaakt.

Partij Sleutelstad wil dat noodlijdende middenstanders in crisissituaties, zoals de coronapandemie, door de gemeente kunnen worden geholpen met tijdelijke overbruggingsmaatregelen op voorwaarde dat de middenstander in kwestie een levensvatbare onderneming drijft.