Parkeren

Bij Partij Sleutelstad is de automobilist niet langer de melkkoe van de gemeente. PS is voorstander van het terugdraaien van de draconische verhoging van de parkeertarieven. Wij geven de fietser ruim baan en zien daarom graag dat de gemeente het aantal stallingen uitbreidt.

Partij Sleutelstad is voorstander van realistische parkeernormen bij nieuwbouwplannen die zijn gebaseerd op meetbare gegevens. Daarbij moet de gemeente zich onthouden van wensdenken en niet vooruitlopen op onzekere ontwikkelingen. Te krappe parkeernormen mogen er niet toe leiden dat het onmogelijk of onbetaalbaar wordt om een eigen auto te bezitten.

Bij de herinrichting van straten wordt maatwerk toegepast en vormen de wensen van bewoners de leidraad voor het aantal parkeerplaatsen. Partij Sleutelstad is tegen het radicaal schrappen van parkeerplaatsen (soms wel meer dan 50%) als daar geen alternatieven voor zijn of als daar geen draagvlak voor is. De mening van bewoners vormt voor ons de leidraad.

Terwijl er boven de grond vaak sprake is van parkeerdruk, worden bestaande parkeergarages en andere inpandige parkeeraangelegenheden vaak beperkt gebruikt. We stimuleren parkeren in parkeergarages en op eigen terrein, zodat het minder een belasting vormt op de openbare ruimte. De gemeente gaat met de eigenaren van private parkeergarages en -terreinen die gedeeltelijk leeg staan onderhandelen om deze open te stellen voor bewoners en/of bezoekers. In de binnenstad wordt een deel van de publieke parkeergarages beschikbaar gesteld aan bewoners. 

Partij Sleutelstad is voorstander van matiging van parkeertarieven, waarbij de opbrengsten de kosten dekken. Wij zijn voorstander van het terugdraaien van de draconische verhoging van de parkeertarieven in de afgelopen collegeperiode en wij zijn tegen uitbreiding van het betaald parkeren. In plaats daarvan stellen wij voor dat de overcapaciteit van particuliere parkeervoorzieningen wordt benut ten behoeve van parkeerders uit de buurt. De gemeente dient hiertoe met particuliere partijen een convenant te sluiten.

Partij Sleutelstad wil een bepaalde periode parkeren tegen daltarief invoeren in de parkeergarages in de binnenstad. Daarmee wordt voorkomen dat Leidenaren bij winkelcentra in de buurgemeentes gaan winkelen die alle lagere tarieven hanteren.

Wij willen dat er meer openbare fietsenstallingen komen en dat het parkeren van de fiets, ook buiten het stationsgebied, beter wordt gereguleerd en gehandhaafd. Fietsen die al langere tijd niet meer zijn gebruikt, moeten door de gemeente worden verwijderd.

Partij Sleutelstad wil een extra bewaakte openbare fietsenstalling realiseren in het centrum van de stad in de buurt van de Mare.

Partij Sleutelstad is voorstander van het inrichten van parkeerhubs aan de randen van de stad. Deze zouden bereikbaar moeten zijn via hop-on hop-off bussen.