Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Partij Sleutelstad staat voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden.

Onze speerpunten zijn ‘meer zeggenschap voor de burger’ en het ‘behartigen van de lokale belangen’. Het belang van medezeggenschap wordt weliswaar breed onderschreven, maar het blijft vaak bij intenties en goede bedoelingen. Echte participatie vergt een cultuuromslag bij bestuurders en ambtenaren.

Ook de komende raadsperiode willen we ons weer vol inzetten voor onze missie.

Gelukkig hebben we als lokale partij de wind mee en zijn daarom optimistisch over de komende verkiezingsuitslag. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste en betrokken Leidenaren, die zich, net als wij, voor de stad willen inzetten. Als onze missie en standpunten je aanspreken geef je dan op voor één van de beschikbare functies of activiteiten! (zie aanmeldformulier)

Kandidatenlijst voor de komende verkiezingen

We streven naar een lijst met 25 personen die zich willen inzetten voor de partij en de stad.

We zijn momenteel bezig met het opstellen van een voorlopige lijst. We benaderen daarvoor onze directe contacten. Los daarvan nodigen we een ieder uit om ook zichzelf aan te melden, of om ons opmerkzaam te maken op potentiële kandidaten.

Naar wie zijn we op zoek

Voor de kandidatenlijst willen we graag in contact komen met personen die belangstelling hebben voor het (duo-) raadslidmaatschap. Daarnaast hebben we behoefte aan een flink aantal vrijwilligers die zich willen inzetten als adviseur, in een ondersteunende functie, in een werkgroep of voor de campagne. Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Procedure

Tot eind september zijn we bezig met de werving van nieuwe kandidaten. Tot 1 oktober kunt u zich aanmelden. Als de coronamaatregelen dat toestaan willen we in september nog informatiebijeenkomsten organiseren. In oktober voeren we gesprekken met de potentiële kandidaten. Eind oktober stellen we de definitieve kandidatenlijst op. De lijst wordt vervolgens vastgesteld door de ALV.

Tijdsplanning

  • Tot september: scouten van nieuwe kandidaten
  • Begin oktober: Benaderen we sollicitanten en kandidaten van de voorlopige lijst. Potentieel verkiesbare kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
  • 10-31 oktober: Voeren van gesprekken met de verkiesbare kandidaten.
  • Eind oktober: Kandidaatstellingscommissie stelt de ontwerp kandidatenlijst op.
  • Medio november: Presenteren de kandidaten zich op de Algemene Ledenvergadering (ALV), die de lijst vervolgens vaststelt, incl. de definitieve volgorde.

Contactpersoon van de Kandidaatstellingscommissie:

Voor vragen kunt u terecht bij Edgar van Lokven, algemeen bestuurslid (06 – 42217502 / kandidaatstellingscommissie@partijsleutelstad.nl).

Aanmeldformulier

Vult u hieronder uw gegevens in, geef uw voorkeur aan en verzend het formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op voor een nadere toelichting en om te overleggen wat voor u passend is.