Partij Sleutelstad met gemengde gevoelens akkoord met verzamelamendement

Partij Sleutelstad heeft na lang onderling beraad besloten om akkoord te gaan met een verzamelamendement waarmee bij de begroting een incidentele meevaller van 3 miljoen is verdeeld. In dit compromis zijn voor ons belangrijke voorstellen op het vlak van veiligheid opgenomen, maar we blijven er moeite mee houden dat in een tijd waarin veel Leidenaren […]