Kwijtschelding lokale lasten: verhoging vermogensgrens positief, maar leg de rekening niet bij lage en middeninkomens

In het nieuwe kwijtscheldingsbeleid vallen veel Leidenaren met een laag inkomen nog altijd buiten de boot. Dat de vermogensgrens wordt verhoogd van €2.200,- naar €4.200,- leidt er toe dat meer Leidenaren in aanmerking voor kwijtschelding en is een goede zaak, maar dat het college de gederfde inkomsten via een belastingverhoging de rekening bij lage en […]

Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening: Inbreng Partij Sleutelstad

De regio stelt binnenkort twee belangrijke beleidskaders vast: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Hierin worden belangrijke afspraken gemaakt over woningbouw in de regio en over de verdeling van huurwoningen. Leiden brengt binnenkort haar zienswijze hierop uit. De commissie Stedelijke Ontwikkeling besprak afgelopen donderdag twee belangrijke onderwerpen: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. […]