AMENDEMENT:

Datum: 10 november 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39) 

Tegen: n.v.t. (-)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel in zowel 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.000) toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, prestatie 2A1.1 aanpak ondermijning, in het bijzonder voor de inzet van de wet BIBOB, zodat ook in 2024 en 2025 de signalen van ondermijning kunnen worden opgepakt.
  • Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2025 te evalueren of er structureel extra middelen nodig zijn voor de inzet van de wet BIBOB en om hoeveel dit dient te gaan.
  • Dit bedrag te dekken vanuit de vrije ruimte in de concernreserve.
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen.

Thijs Vos (PS)

Maarten de Crom (VVD)

Toelichting

De focus van de aanpak ondermijning blijft het voorkomen van witwassen via vastgoed en de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Bij de aanpak van drugscriminaliteit richt de aanpak zich meer specifiek op drugshandel, (criminele) geldstromen, witwassen en jonge aanwas. De aanpak van ondermijning zal in toenemende mate ook draaien om het stimuleren van positieve ontwikkelingen in de stad, waardoor kansen ontstaan voor bonafide bedrijvigheid.

Het doen van BIBOB-onderzoek is een belangrijk en effectief middel in de aanpak van ondermijning. In 2023 wordt ingezet op professionalisering van het eigen onderzoek en de samenwerking met partners. Voor deze inzet moet niet worden gekeken of de capaciteit dit in 2023 toelaat maar moet er capaciteit worden vrij gemaakt. Niet alleen in 2023 maar ook in 2024 en 2025. Nu er financiële ruimte is, wordt voorgesteld om zowel in 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.00) toe te voegen aan prestatie 2A1.1 Aanpak ondermijning. Daarmee kunnen de BIBOB-onderzoeken ingezet blijven worden bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Voorts wordt gevraagd om uiterlijk voor de behandeling van de Kaderbrief 2025-2029 te evalueren of er structureel extra middelen nodig zijn en om hoeveel dit zou moeten gaan. Het is immers al duidelijk dat door de inzet van BIBOB er steeds meer zicht komt op de omvang van ondermijning in Leiden.