Amendement: Zorg voor garantiebanen

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, Besluit, Aan het raadsvoorstel de […]