Amendement: Een toegankelijke binnenstad voor mindervaliden

AMENDEMENT: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, PvdA Onderwerp: Programmaplan Binnenstad 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 janua ri 2O2O, BESLUIT: Aan Besluitpunt 1.d […]