Amendement: Dubbeltjestarief zone B2 en C

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (28) Klik hier voor het Amendement De tekst in onderdeel II, sub 1, te weten: Parkeerzone […]