Amendement: Continuering aanpak jeugdoverlast Stevenshof

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in 2024 80.000 euro toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, beleidsterrein […]