Motie: Instellen onafhankelijke conflictmakelaar

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: diverse gemeenten bij externe conflicten werken met vaste of ad hoc (duur) ingehuurde mediators Overwegende dat: wij verwachten […]