Motie: Treintje in Meerburg

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: In de Rivierenbuurt (Meerburg) wordt gewerkt aan plannen om twaalf aan elkaar grenzende wooncomplexen met […]