Motie van treurnis n.a.v. Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

MOTIE: Datum: 12 april 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, GL, PvdA, D66, VVD Onderwerp: Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (36) Tegen: SP (1) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op […]