Motie: Tijdelijke oplossing ruimtegebrek zaalsport

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (20) Tegen: GL, D66, SvL (18) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: Al sinds het slopen van de […]