Motie: Verschillende type woningen bij het station

MOTIE: Datum: 12 oktober 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 oktober 2023,  Constaterende dat: Leiden de aankomende jaren werkt aan een nieuw Stationsgebied waar wonen, werken, ontmoeten, reizen en […]