Schriftelijke Vragen: Mogelijke grondspeculatie en dubieuze belastingconstructies op de Motorhuis-locatie, daaruit te trekken lessen bij andere gebiedsontwikkelingen en de minnelijke overeenkomst tussen de gemeente en De Vijf Beuken

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 17 januari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Antoine Theeuwen (SP) Drie jaar geleden schreef het college in de Gebiedsvisie Vondelkwartier dat zij door de eigenaar van Motorhuis (Spuigroep BV) is benaderd met het idee om op de Motorhuis-locatie woningbouw te realiseren. Mede naar aanleiding daarvan is de gemeente samen […]

Schriftelijke vragen over het registreren door de gemeente Leiden van welke politieke partijen Leidse kiesgerechtigden hebben ondersteund bij eerdere verkiezingen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 25 oktober 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Nieuwe politieke partijen kunnen alleen deelnemen aan verkiezingen als zij door ten minste 30 kiesgerechtigde burgers (per kieskring) worden ondersteund. Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen was dit mogelijk in de periode maandag 25 september t/m maandag 9 oktober en op woensdag 11 oktober […]

Schriftelijke Vragen: Terugkoppelen aan bewoners(organisaties) over collegebesluiten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 25 april 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 6 april het raadsvoorstel ‘Kaderbesluit Duurzame Wijkvernieuwing Meerburg’ vastgesteld. Ter voorbereiding van het commissie- en raadsdebat over dit raadsvoorstel heeft Partij Sleutelstad op vrijdag 17 maart een werkbezoek aan de wijkvereniging Meerburg gebracht. Tijdens dit werkbezoek […]

Schriftelijke Vragen: Lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 31 maart 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren historisch laag: Van alle kiesgerechtigden is (landelijk) nipt de helft gaan stemmen. Sinds de Tweede Wereldoorlog was de opkomst nog nooit zo laag.1) In sommige wijken bracht nog niet eens een kwart van de kiesgerechtigden een […]

Schriftelijke Vragen: Goedkoop bedankje

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: Gebruikten de drie Leidse collegepartijen gemeenschapsgeld om zonder overleg met de raad de gemeente een […]

Schriftelijke Vragen: Gebruik van de chatapp Signal binnen de gemeentelijke organisatie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 28 januari 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) BNR nieuwsradio1) rapporteerde eerder deze maand dat steeds meer politici en bestuurders gebruik maken van de chatapp Signal. Verschillende gemeentes, waaronder Amsterdam en Delft, zijn afgelopen jaar overgestapt op deze app. Dat is volgens juristen en anti-corruptie-ngo Transparency International een zorgelijke ontwikkeling omdat […]

Schriftelijke Vragen: Totstandkoming van het participatierapport en de reflectie van het college daarop

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 december 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad het rapport van Platform31 over participatie in Leiden en het raadsvoorstel met aanbevelingen behandeld. In aanloop naar dit debat heeft Partij Sleutelstad technische vragen gesteld over de totstandkoming van het rapport en de rol die de […]

Schriftelijke Vragen over de zwarte lijst FSV van de belastingdienst en het rapport Amnesty rondom discriminatie door algoritmes

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 1 november 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De partijen GroenLinks, PvdA, SP, D66 en PS volgen met verbijstering de humane afwikkeling van het toeslagenschandaal. En constateren ook de afgelopen week weer dat er nog steeds nieuwe informatie bovenkomt. Informatie die laat zien hoe de kinderen en ouders van de toeslagenaffaire […]

Aanvullende vragen n.a.v. het WOB-verzoek over de totstandkoming van het rapport “Participatie in Leiden ontleed”

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 28 oktober 2021 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op 9 november bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Participatie in Leiden ontleed” dat op verzoek van de gemeenteraad door Platform31 is opgesteld. Over het rapport is veel te doen geweest. Zowel binnen als buiten de gemeenteraad heeft discussie […]

Schriftelijke Vragen: Burgerfora, de Burgerbegroting en Right to Challenge

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 september 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (Partij Sleutelstad) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: Burgerfora Steden en regio’s in binnen- en buitenland zetten in toenemende mate panels van […]