Schriftelijke Vragen: Goedkoop bedankje

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: Gebruikten de drie Leidse collegepartijen gemeenschapsgeld om zonder overleg met de raad de gemeente een […]

Schriftelijke Vragen: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Leiden

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 4 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) We zien allemaal de gruwelijke gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, het geweld, de oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten. Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht als gevolg van deze oorlog. De raad deed vorige week al een oproep aan […]

Schriftelijke Vragen over het Elektriciteitsnet

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 oktober 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, auto rijden en warmte wordt steeds vaker elektrisch met inductiekookplaten, laadpalen en warmtepompen. Het totale gebruik […]

Schriftelijke Vragen: Verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 oktober 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De gemeente Leiden bezit sinds jaar en dag een groot aantal panden in de stad. Uit eerdere raadsvragen bleek dat het tien jaar geleden zelfs om honderden panden ging. Een belangrijk deel daarvan werd verhuurd, maar daarbij was destijds sprake van een totale […]

Schriftelijke Vragen: Aanhoudende vertrouwensbreuk met de buurtverenigingen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 mei 2021 Door: Maarten Kersten Eind augustus hebben acht Leidse wijkverenigingen, later aangevuld door andere gesprekspartners, de samenwerking met het college opgezegd omdat er tijdens participatietrajecten niets met hun inbreng gedaan zou worden. De gemeenteraad heeft toen het college opgeroepen om in gesprek met de buurtverenigingen te gaan en besloten […]

Schriftelijke Vragen: Ecologisch drama in het Van der Werfpark

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 maart 2021 Door: Maarten Kersten, Martine van Schaik (PvdD), Emma van Bree (GL), Antoine Theeuwen (SP), Roeland Storm (CDA), Abdelhaq Jermoumi (PvdA), Anandkoemar Jitan (LP) Op 21 maart 2021 publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over een ecologisch drama door fouten bij de opknapbeurt in het Van der Werfpark1). Er […]

Schriftelijke Vragen over WOB-verzoek Roomburgerpark

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 februari 2021 Door: Maarten Kersten (PS), Antoine Theeuwen (SP), Martine van Schaik (PvdD), Joost Bleijie (CDA), Dorien Verbree (VVD) en Pieter Krol (CU)  In het Leidsch Dagblad (LD) van woensdag 17 februari ’21 staat een artikel, “Parkproject weggelakt” over hoe een WOB-verzoek omtrent de gang van zaken bij de totstandkoming […]

Schriftelijke Vragen: Inspraakprocedure LEAD en Week van de Leidse Hoogte op Doemee.leiden.nl

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 januari 2021 Door: Maarten Kersten In de krant heeft wethouder Spijker hoog opgegeven van het duurzame karakter van het plan Lead. Ondertussen klinken uit de buurt tegenovergestelde geluiden. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Lead door middel van een amendement aangegeven zeer te hechten aan […]

Schriftelijke Vragen: Voetbal Vitaal fataal voor De Leidsche Boys en GHC

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 januari 2021 Door: Maarten Kersten De leden Kersten (PS) en Bleijie (CDA) stellen op basis van artikel 45 van het Reglement van Orde schriftelijke vragen in aanvulling op de op 22 december 2020 door het lid Bleijie (CDA) gestelde schriftelijke vragen over de status van Voetbal Vitaal.  Heeft het college kennisgenomen […]

Schriftelijke Vragen: Motorlawaai

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 januari 2021 Door: Maarten Kersten Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden is aangesloten bij de NEFOM en deze heeft burgemeester Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard bereid gevonden het initiatief te nemen. Inmiddels heeft zijn collega van Lopik ook de modelbrief getekend. Burgemeester Cazemier was ook de man, die de contacten legde met […]