Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 - Programma 7: Jeugd en Onderwijs

Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving)

Voorzitter

De vraag naar jeugdhulp in de Leidse regio is de afgelopen jaren gestegen. Ook al komt er extra geld vanuit het Rijk, is het budget ontoereikend.  De PvdA, SP, PvdD, CU en PS hebben aangegeven behoefte te hebben aan een rondetafelgesprek. Als raad willen we meer inzicht krijgen om de juiste besluiten te kunnen nemen.

De zin: “binnen de jeugdzorg lopen op dit moment diverse bezuinigingsopgaven.” Daar worden wij niet blij van.

Blij worden wij wel van de constatering dat het digitaal onderwijs positief lijkt te zijn voor de vele thuiszitters. Digitaal onderwijs leek eerder, tijdens overleggen tussen diverse partijen, niet gerealiseerd te kunnen worden. Nu lijkt corona dit wel voor elkaar te krijgen. Wij zijn benieuwd of dit verder onderzocht gaat worden?

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid