Portefeuille:

  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Sport
  • Gezondheid
  • Zorg

Famke Güler

Raadslid en Vice-Fractievoorzitter

Famke Güler (1971) is raadslid en vice-fractievoorzitter van Partij Sleutelstad. Ze voert het woord in de commissie Onderwijs & Samenleving (OS) over de onderwerpen jeugd, onderwijs, zorg, sport en gezondheid. Famke is moeder van drie zoons en grootmoeder van twee kleindochters.

Famke is de politiek ingegaan om een stem te geven aan de meest kwetsbare doelgroepen in Leiden. Alle Leidenaren die zorg en aandacht nodig hebben, moeten die ook krijgen. Zij vindt dat de bezuinigingen die de afgelopen 4 jaar zijn uitgevoerd op zorg en ondersteuning, teruggedraaid zouden moeten worden. De meest kwetsbare mensen zijn hierdoor hard geraakt. Verder vindt zij dat politieke keuzes nooit ten koste zouden mogen gaan van de benodigde (jeugd-) zorg en ondersteuning. Leiden is er voor alle Leidenaren.

  • Operationeel directeur bij Stichting Balanszorg Begeleiding (bezoldigd)