Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 - Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning

Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving)

Het moge duidelijk zijn dat Partij Sleutelstad niet blij is met de bezuinigingen die dit college van plan is uit te voeren binnen het Sociaal Domein.  Dit treft de meest kwetsbare groep in onze stad en die heeft  het al genoeg voor hun kiezen gehad de afgelopen jaren, met name, door de keuzes die door het college gemaakt zijn.

Wij snappen dat er bezuinigd moet worden maar vinden dat dit op manieren gedaan moet worden.

Omdat de meeste kwetsbare groep de aankomende jaren niet wordt ontzien, zal Partij Sleutelstad daarom tegen de begroting stemmen.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid