Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 - Programma 8: Sport

Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving)

Voor Partij Sleutelstad is het kunnen sporten in Leiden, op allerlei gebieden, een groot goed en van levensbelang voor geestelijke en lichamelijke gezondheid! Wij sluiten ons aan bij de SP dat in tijden van corona en waarschijnlijk ook daarna, het belang van ongeorganiseerd sporten/bewegen nog groter wordt

Tijdens de laatste commissievergadering hebben wij een vraag gesteld aan de PvdA, hoe verhoudt zich een bezuiniging, het schrappen van het buitenbad de Zijl, van € 50 000, met het steeds duurder wordende Roomburgerpark plan.

Ongelofelijk vinden wij het dat de kapitaallasten, met name door het Roomburgerpark, steeds hoger worden.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid