Bijdrage Maarten Kersten bij Visie Bezoekerseconomie

Datum: 20 januari 2022  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Leiden is een open stad waar bezoekers en toeristen welkom zijn. Dat moet echter altijd in balans zijn met de leefbaarheid van de stad. Juist daarover maakt Partij Sleutelstad zich ernstige zorgen. Zeker voor wat betreft de Binnenstad.

Bij het lezen van deze visie en de discussie in de raad krijgen we sterk het idee dat het college en veel partijen onderschatten wat ons te wachten staat.

Weliswaar ligt de toerismesector door Corona nu op zijn gat, maar de prognoses van voor de crisis waren dat het aantal bezoekers en toeristen verder zou blijven groeien. Zeer sterk zelfs. Er is geen reden om aan te nemen dat dit na de Coronacrisis niet alsnog gaat gebeuren.

In de visie worden de negatieve effecten van het grote aantal bezoekers bovendien onvoldoende serieus genomen. Al in 2019 ondervond een meerderheid van de bewoners van de binnenstad overlast door bezoekers.

Natuurlijk horen levendigheid en drukte tot op zekere hoogte bij de Binnenstad, maar het dreigt echt teveel te worden.

Er zijn grenzen aan wat Leiden en de Binnenstad aan bezoekersaantallen aan kunnen. Immers: De Binnenstad is een woonwijk en geen pretpark!

Daarom dienen we samen met de SP een amendement in waarin we in het raadsbesluit opnemen dat de gemeente er naar streeft dat de bezoekersaantallen niet verder groeien dan voor Corona. En via een motie verzoeken we het college om er actief op te sturen dat grenzen niet worden overschreden, bijvoorbeeld door in dat geval communicatie en promotie af te bouwen.

Ten slotte willen wij de ronduit ongelijke behandeling in het participatietraject aankaarten. Terwijl het college in de participatie al vanaf de start met gesubsidieerde belangenorganisaties aan tafel gingen, kwamen wijkverenigingen pas in tweede instantie aan bod. Dat hoort niet. Het heeft geen pas dat organisaties met een economisch belang worden voorgetrokken, terwijl de bezoekerseconomie juist grote effecten op de leefbaarheid en het woongenot heeft. Middels een motie vragen wij het college daarom om wijkverenigingen en bewonersgroepen voortaan eveneens vanaf de start te betrekken.

 

Stemverklaring bij totale voorstel

  • Partij Sleutelstad denkt dat het college enorm onderschat dat het aantal toeristen enorm zal toenemen en de gevolgen die dit voor de stad. Wij vertrouwen er niet op dat deze visie een goed beleidskader biedt om de balans tussen leefbaarheid en levendigheid te borgen. Het is een mooi weer-verhaal waarin de gevolgen voor de leefbaarheid onvoldoende serieus worden genomen. Wij zullen daarom tegen stemmen.

Erelid / Adviseur