Tel: 06-39880072

Portefeuille:

  • Stedelijke Ontwikkeling
  • Kunst & Cultuur

Maarten Kersten

Fractievoorzitter, Commissie Stedelijke Ontwikkeling

Maarten Kersten (1946) is fractievoorzitter van Partij Sleutelstad en woordvoerder stedelijke ontwikkeling. Hij is vader van een zoon en dochter; grootvader van vier kleinkinderen.

Voorzitter Stichting Balanszorg Begeleiding (onbezoldigd)

Voorzitter Stichting Buurtbelangen Nieuw Groenhoven (onbezoldigd)

Bestuurslid Wijkvereniging Tussen de Rijnen

Geboren in 1946.

1946-1979: redacteur bij diverse dagbladen, o.a. Het Vaderland (Den Haag/Leiden), Zwolsche Courant, De Stem (Zeeland, Breda)

1965/1966: Lid Jongerenparlement

1966-1968: Diensttijd bij Korps Mariniers (o.a. op Aruba)

Vanaf 1975: Studies algemene archeologie en Egyptologie in Leiden. Afgestudeerd als werkstudent in 1986. Opgravingen in Nederland, Ned. Antillen (Aruba, St. Eustatius), Venezuela, Egypte. In 1985 bijna een jaar verbleven onder indianenculturen in Venezuela voor etno-archeologisch onderzoek (t.b.v. Universiteit Leiden en NWO)

1962-1989: Oprichter en/of eindredacteur populair-wetenschappelijke of zuiver-wetenschappelijke reeksen en vakgenootschappen. Bestuurslid NJBG.

1989-1997: Landelijk Centrum en galerie voor klassieke moderne Nederlandse kunst (Galerie Liga Nieuwe Beelden, Pres.Steinstraat, Leiden).

1989-2003: Oprichter en directeur reisorganisatie voor verre reizen LITO Reizen (Rapenburg en Steenstraat in Leiden, na fusie gevestigd in Utrecht)

1990-heden: Oprichter en directeur Leids Instituut voor Cultuurstudies – vrije tijds-cursussen diverse archeologieën, Egyptologie, hiërogliefen enz. voor amateurs in het hele land.

2015-heden: Oprichter en bestuurslid Referendumbeweging Zuid-Holland

-2018: Bestuurslid Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en in die functie huurdersvertegenwoordiger in het Leids Platform Wonen (gemeentelijk woon-overleg)

Thans nog: Bestuurslid Wijkvereniging Tusen de Rijnen (oostelijke binnenstad, havenwijk), Voorzitter Stichting Buurtbelangen Nieuw Groenhoven, lid bewonerscommissie, Voorzitter Stichting BalansZorg Begeleiding (BZB, crisisopvang).

Sport: Was spelend lid en scheidsrechter bij voetbal- en cricketvereniging A.S.C. (Ajax Leiden, sinds 1892).