Tel: 06-39880072

Portefeuille:

  • Stedelijke Ontwikkeling
  • Kunst & Cultuur

Maarten Kersten

Fractievoorzitter, Commissie Stedelijke Ontwikkeling

Maarten Kersten (1946) is fractievoorzitter van Partij Sleutelstad en woordvoerder stedelijke ontwikkeling. Hij is vader van een zoon en dochter; grootvader van vier kleinkinderen.

Voorzitter Stichting Balanszorg Begeleiding (onbezoldigd)

Voorzitter Stichting Buurtbelangen Nieuw Groenhoven (onbezoldigd)

Bestuurslid Wijkvereniging Tussen de Rijnen

Geboren in 1946.

1946-1979: redacteur bij diverse dagbladen, o.a. Het Vaderland (Den Haag/Leiden), Zwolsche Courant, De Stem (Zeeland, Breda)

1965/1966: Lid Jongerenparlement

1966-1968: Diensttijd bij Korps Mariniers (o.a. op Aruba)

Vanaf 1975: Studies algemene archeologie en Egyptologie in Leiden. Afgestudeerd als werkstudent in 1986. Opgravingen in Nederland, Ned. Antillen (Aruba, St. Eustatius), Venezuela, Egypte. In 1985 bijna een jaar verbleven onder indianenculturen in Venezuela voor etno-archeologisch onderzoek (t.b.v. Universiteit Leiden en NWO)

1962-1989: Oprichter en/of eindredacteur populair-wetenschappelijke of zuiver-wetenschappelijke reeksen en vakgenootschappen. Bestuurslid NJBG.

1989-1997: Landelijk Centrum en galerie voor klassieke moderne Nederlandse kunst (Galerie Liga Nieuwe Beelden, Pres.Steinstraat, Leiden).

1989-2003: Oprichter en directeur reisorganisatie voor verre reizen LITO Reizen (Rapenburg en Steenstraat in Leiden, na fusie gevestigd in Utrecht)

1990-heden: Oprichter en directeur Leids Instituut voor Cultuurstudies – vrije tijds-cursussen diverse archeologieën, Egyptologie, hiërogliefen enz. voor amateurs in het hele land.

2015-heden: Oprichter en bestuurslid Referendumbeweging Zuid-Holland

-2018: Bestuurslid Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD) en in die functie huurdersvertegenwoordiger in het Leids Platform Wonen (gemeentelijk woon-overleg)

Thans nog: Bestuurslid Wijkvereniging Tusen de Rijnen (oostelijke binnenstad, havenwijk), Voorzitter Stichting Buurtbelangen Nieuw Groenhoven, lid bewonerscommissie, Voorzitter Stichting BalansZorg Begeleiding (BZB, crisisopvang).

Sport: Was spelend lid en scheidsrechter bij voetbal- en cricketvereniging A.S.C. (Ajax Leiden, sinds 1892).

Leidse bouw- en klimaatambities in gevaar

Vlak voor het zomerreces stond een tweetal alarmerende artikelen in het Leidsch Dagblad over de teloorgang van de sociale woningbouw in Nederland (Leidsch Dagblad, 4 juli 2020). Uit onderzoek van de rijksoverheid en koepelorganisatie Aedes blijkt dat tientallen woningcorporaties in de Randstad er financieel zo beroerd voor staan dat moet worden gevreesd voor de ambities op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming. De corporaties zien de gewraakte verhuurdersheffing (in hun woorden ‘verhuurboete’ genoemd) als oorzaak van de problemen.

Lees verder »

Pamflet: De Leidse Zomer!

Maandag 25 mei is het pamflet De Leidse Zomer gelanceerd. Het pamflet is gezamenlijk door zes Leidse partijen opgesteld en roept op tot een levende én verantwoorde zomer met veel bruisende activiteiten die op gepaste wijze wel kunnen. Uitgangspunt moet zijn wat met aanpassingen wel kan en niet wat niet. Daarmee ondersteunen we tevens onze zwaar door de Coronacrisis getroffen ondernemers. Partij Sleutelstad draagt hier uiteraard met veel enthousiasme aan bij.

Lees verder »

Partij Sleutelstad steekt hand uit naar verliezers kort geding

De rechtbank Den Haag heeft op 8 mei j.l. in kort geding de eisen van de “dissidente” (oud-)fractieleden Jitan, Siwpersad en Kalicharan afgewezen. Fractievoorzitter Maarten Kersten hoopt dat nu in goed overleg een punt achter het conflict kan worden gezet: “We zijn het aan onze kiezers verplicht om een laatste bemiddelingspoging te doen.”

Lees verder »