Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Begroting 2021-2024 - Programma 5: Omgevingskwaliteit

Datum: 29 oktober 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Het programma Omgevingskwaliteit is buiten het sociaal domein het programma met de hoogste uitgaven. Nu het door het financieel slechte weer grote besparingen vereist zijn, is het onafzienbaar dat deze voor een behoorlijk deel binnen dit programma zullen plaatsvinden. Daarbij dienen de ambities voor vergroening, duurzaam- en leefbaarheid en een stad die heel en schoon is wel zoveel mogelijk gehandhaafd te worden.

Het college stelt een negental besparingen voor die in 2024 uitkomen op €637.000. Wat ons betreft zijn dit overwegend goede voorstellen. Er wordt een belangrijke bijdrage aan de benodigde besparingen geleverd, zonder dat aan de ambities wordt getornd.

Wel hebben wij twijfels over het opheffen van de openbare waterspeelplaatsen. Deze worden door de wijken als een belangrijke voorziening beschouwd en leveren slechts een zeer kleine besparing op. Partij Sleutelstad hoort graag hoe de collega’s hier naar kijken.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën