© Monique Shaw

Tel: 06-38967196

Portefeuille:

  • Democratisering & Participatie
  • Bestuur & Dienstverlening
  • Energietransitie
  • Omgevingswet
  • Financiën

Thijs Vos

Fractievoorzitter en Raadslid

Thijs Vos (1995, Biezelinge) is raadslid en fractievoorzitter van Partij Sleutelstad. Hij is woordvoerder in de commissies Leefbaarheid en Bereikbaarheid (LB) en Stedelijke Ontwikkeling (SO) en lid van de Commissie voor de Rekeningen. In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zet hij zich in voor meer invloed voor de Leidenaren in de Leidse politiek en in hun eigen wijk. In de commissie Stedelijke Ontwikkeling (SO) voert hij het woord over de energietransitie; een haalbare en betaalbare transitie waarbij geluisterd wordt naar de wensen en zorgen van Leidenaren heeft daarbij zijn bijzondere aandacht.

Thijs is woonachtig in de Leidse Binnenstad (Levendaal-Oost) en in het dagelijks leven onderzoeker en promovendus aan de Leidse universiteit. Zijn onderzoek richt zich op politiek gedrag in Nederlandse gemeenteraden, onder andere in de vorm van stemgedrag en de inzet van raadsinstrumenten als moties, amendementen en schriftelijke vragen.

Voor Thijs is het vergroten van de zeggenschap en inspraak van de Leidenaren de reden om politiek actief te zijn. Hij is er hartgrondig voorstander van dat burgers een veel grotere invloed krijgen over beslissingen voor hun stad en wijk, onder andere door bindende referenda, volksinitiatieven en gekozen bestuurders. Voor zijn betrokkenheid bij Partij Sleutelstad was Thijs junior campagnemanager bij de landelijke beweging Meer Democratie waar hij zich heeft ingezet voor behoud van het landelijke referendum.

  • Onderzoeker bij het Instituut Politieke Wetenschappen, Universiteit Leiden (bezoldigd)
  • Promovendus bij de Universiteit Leiden (onbezoldigd)
  • Secretaris-Penningmeester van de Stichting Fractie Partij Sleutelstad (onbezoldigd)