Portefeuille (als duo-raadslid):

  • Democratisering & Participatie
  • Mobiliteit & Parkeerbeleid
  • Omgevingskwaliteit
  • Veiligheid
  • Bestuur & Dienstverlening
  • Financiën & Begroting

Portefeuille (als bestuurslid Vereniging):

  • Secretariaat
  • Website & Communicatie
  • Contact met fractie en andere partijen
  • Juridische zaken

Thijs Vos

Duo-raadslid, Commissie: Leefbaarheid & Bereikbaarheid, Commissie voor de Rekeningen, Secretaris vereniging

Thijs Vos (1995, Biezelinge) is duo-raadslid en vertegenwoordigt Partij Sleutelstad in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (LB), de Commissie voor de Rekeningen en ad interim in de raadscommissie Werk en Middelen (WM). Daarnaast is hij secretaris in het partijbestuur en lid van de Werkgroep Nieuwe Democratie. 

Thijs is 25 jaar en geboren en getogen in het Zeeuwse Biezelinge, maar sinds 2014 studerende in de Sleutelstad (geschiedenis & politicologie). Inmiddels woont hij al vier jaar met plezier in de Leidse binnenstad en is hij in de afrondende fase van de master Political Science: Parties, Parliaments and Democracy, die hij hoopt te vervolgen met een academische carrière in de politieke wetenschap.

Vanaf zijn studietijd zet Thijs zich in voor democratische vernieuwing en meer burgerzeggenschap in de politiek: “Leidend daarbij is dat de democratie écht voor iedereen is en niet slechts voor een selecte groep. Daarom ben ik hartgrondig voorstander van referenda en direct gekozen bestuurders. Als junior campagnemanager bij Meer Democratie heb ik voor behoud van het landelijke referendum gestreden.

Het lag dan ook voor de hand dat hij zich in 2018 zou aansluiten bij Partij Sleutelstad: Eerst als lid van de werkgroep Nieuwe Democratie en daarna als fractie-assistent en nu als duo-raadslid en secretaris van het partijbestuur.

Naast Partij Sleutelstad, is Thijs ook actief voor Meer Democratie en Code Oranje. Beiden organisaties die zich inzetten voor democratische vernieuwing op landelijk niveau. Bij de provinciale statenverkiezingen in 2019 was Thijs kandidaat voor Code Oranje in Zuid-Holland.