Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Beleidsprogramma "Leiden Fietsstad"

Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen)

Partij Sleutelstad is tevreden over het beleidsprogramma Leiden Fietsstad. Het stimuleren van fietsverkeer heeft vele voordelen, zowel voor de gezondheid, het verduurzamen van mobiliteit, het benutten van de openbare ruimte, maar ook om sociale ongelijkheid bij mobiliteit te verlagen.

Waar wij in het programma ook over te spreken zijn is het voornemen om de uitvoering van maatregelen en -projecten samen met inwoners en belanghebbenden uit te werken. Het is mooi dat in de inspraakprocedure enkele goed verbeteringen heeft opgeleverd, zoals het schrappen van de schakel over het Spoorweghavenpad.

Tegelijkertijd: het valt ons op dat in het beleidsprogramma over bij participatie enkel gesproken wordt over de twee laagste participatieniveaus: informeren en raadplegen. Dat staat nogal haaks op het voornemen om de realisaties samen met de stad te doen. Informeren is per definitie eenrichtingsverkeer en dus eigenlijk géén participatie.

Dus vandaar de vraag: waarom deze keuze? Waarom wordt niet gekozen voor hogere participatieniveaus als raadplegen en coproductie?

Ten slotte wil ik de Morsweg nog aan de orde stellen. De verkeerssituatie daar is al lange tijd een probleem. Bewoners van Transvaal zijn met het interessante voorstel gekomen om dit op te lossen door van de Morsweg gefaseerd een fietsstraat te maken en daarbij tegelijkertijd een goede fietsverbinding tussen het Werninkterrein en de Binnenstad te realiseren. Hun voorstel wordt gesteund door de wijkvereniging en kan blijkens de enquête op grote steun van bewoners rekenen.

Uiteraard zal rekening moeten worden gehouden met de ontsluiting, maar wij vinden dat dit voorstel verdient om serieus onderzocht te worden en samen met de initiatiefnemers te kijken wat mogelijk is. Graag hoor ik hierover de reactie van de wethouder en hoe andere partijen hier naar kijken.

Dank voorzitter.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën