Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 11: Algemene Middelen

Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid)

De huidige verordening is praktisch en juridisch niet hanteerbaar. Vandaar dat het college voorstelt om deze verordening in te trekken en andere middelen in te zetten tegen malafide kamerbemiddelingsbureaus.

Logisch, maar we zijn wel verbaasd dat dit pas na zes jaar duidelijk is geworden. Daarnaast zijn we niet helemaal overtuigd van de meerwaarde om de verordening vooruitlopend op de nieuwe maatregelen al in te trekken. Het zou wat ons betreft passender zijn geweest om daarmee nog even mee te wachten en dan het geheel aan maatregelen voor te leggen aan de raad.

Wij hebben verder nog twee vragen aan de burgemeester:

In de toelichting op het voorstel wordt genoemd dat het college specifiek onderzoekt om naar Amsterdams voorbeeld met een verordening zonder vergunningenstelsel, maar met gebods- en verbodsbepalingen en controle achteraf te werken.

Volgens de antwoorden op onze technische vragen is echter ook deze verordening praktisch onuitvoerbaar én ineffectief. Betekent dit dat ook de werkwijze met verbodsbepalingen en controle achteraf afvalt en er dus ook geen nieuwe verordening komt? En: Waarom kiest Amsterdam ervoor om hun verordening wel te handhaven als ook deze praktisch onuitvoerbaar is?

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën