Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 1: Bestuur & Dienstverlening

Datum: 3 september 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Dank voorzitter. Ik wil graag beginnen met een compliment: Onder het prachtige adagium “samen maken we de stad” wordt veel tijd en energie in participatie gestoken. Er is aan de slag gegaan met een e-tool en geëxperimenteerd met burgerjury’s. Als partij voor burgerzeggenschap juichen we dat uiteraard van harte toe. Dit college heeft de juiste intenties. Dat is duidelijk.

Helaas zijn de resultaten weerbarstiger. Het adagium “samen maken we de stad” wordt in de praktijk niet waargemaakt. Te vaak komt het nu voor dat de inbreng van burgers in participatietrajecten te weinig terugkeert in de definitieve plannen. Acht buurtverenigingen hebben recent zelfs hun vertrouwen opgezegd omdat er niets met hun inbreng gedaan zou worden. Zij zijn niet de enigen: Slechts 24% van de Leidenaren vindt dat de gemeente iets met hun inbreng doet, zo blijkt uit de Stads- en Wijkenquête.

Er gaat dus écht iets mis. Graag horen wij van de wethouder wat hij hier tegen gaat doen.

Daarnaast vinden we de exclusieve inzet van het college op participatieve democratie aan de begin van het beleidsvormingsproces erg problematisch. Deze worden immers overwegend benut door hogeropgeleide, actieve burgers, die toch al oververtegenwoordigd zijn in de lokale democratie. Daarmee dreigt de politieke ongelijkheid in Leiden te groeien. Graag horen wij van de wethouder hoe hij hier tegen aankijkt.

Ten slotte: Leiden kent anno 2020 zowel vormen van representatieve, directe als participatieve democratie. Deze bestaan nu nog grotendeels los van elkaar. Wij pleiten er juist voor om op innovatieve en slimme wijze verschillende democratievormen en instrumenten met elkaar te verbinden. Dat biedt kansen om de nadelen van individuele instrumenten af te dekken. Ik zal straks een aantal voorbeelden noemen. En daarmee voor een vitalere lokale democratie.

Wij overwegen een motie en horen graag hoe de commissie hier over denkt.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën